Helhetslösningar
-Solceller
-Energilagring
-Laddboxar


Funderar du på solceller?

Subventionerna för solceller och batterilagring blev ännu förmånligare från 2023 och du kan få 20% till 50% avdrag för grön teknik på såväl arbetet som material.


Solceller i Gävle

Vi finns i Gävle och är alltid nära till hands för dina behov

Att skaffa solceller känns både rätt i tiden och rätt för plånboken, men det är en stor investering. AstraSol finns för dig som vill ha solceller i Gävle regionen. Vi är bara ett stenkast bort om du har frågor eller behöver ett besök för funderingar kring din kommande eller befintliga solcellsanläggning. Oavsett om du vill ha solceller på villa , solceller på bostadsrättsförening (Brf) eller solceller för lantbruk, så kan vi hjälpa dig på din resa att producera din egen el.

Läs mer om hur det går till Kontakta oss på Astrasol för mer information

Våra tjänster

Nya solcellsanläggningar för Villaägare

Vi är en helhetsleverantör av solcells anläggningar för villaägare. Vi hanterar processen från ax till limpa och säkerställer säkerhet och kvalitet genom hela processen. Som villaägare finns det många skäl till att satsa på solceller. Miljön, Ekonomin, Tryggheten och Möjligheten till Optimering av hemmets elsystem med Elbil och Batterisystem.

Utbyggnad av befintliga anläggninga

Vi har märkt ett ökat intresse av att utveckla eller modernisera redan befintliga solcellsanläggningar. Vi hjälper dig att se över möjligheterna till ännu mera solel ! I samband med sådana utbyggnationer genomför vi så klart även en grundlig hälsokontroll på den befintliga anläggningen.


Installation av elbilsladdare

Fler och fler hushåll skaffar elbil. Med det kommer behovet av att kunna ladda bilen på ett säkert sätt. Att använda befintliga elutag oavsett om dom är av 400 V eller 230 V är ingen säker metod. Risk för överbelastning med långvarig och hög last är stor. Vi erbjuder säkra och effektiva installationer av laddstation på såväl vägg som stolpe till ditt hushåll.

Batterilagring som komplement till solcellerna

Komplettera din solcellsanläggning med batterilager. Idag utförs 90% av alla solcellsanläggningar i Tyskland med kompletterande batterilager. Med batteriet kan du maximera värdet av din anläggning och använda mer av din egenproducerade solel. Från Januari 2023 erbjuder staten 50% bidrag på såväl installationen som själva batteriet.

Inspektion och hälsokontroll av solcellsanläggningar

Som ägare av en solcellsanlägging är du enligt ellagen skyldig att underhålla och utföra kontroll av att anläggningen är säker. Kanske har du köpt en villa med solceller installerade? Kanske börjar din anläggning få några år på nacken ? Oavsett bakgrunden så erbjuder vi fullständig inspektion, prestandamätning och utvärdering av din befintliga anläggning.


Vi använder oss bara av välrenommerade varumärken

Genom att vara noggranna med materialval så kan vi också erbjuda en säker och välfungerande systemlösning.

Elbilsladdningelbilsladdare gävle

Våra laddboxar kommer alla från ledande, säkra varumärken och flera kan integreras med ditt solelssystem.

Solpaneler

De paneler vi väljer att installera kommer alla från de största tillverkarna i världen. Dessutom erbjuder vi europeiska paneler som tillverkas i Spanien.

Växelriktare & BatterisystemBatterilagring Gävle

Växelriktaren är solanläggningens hjärna. Den om vandlar solpanelernas likström till användbar växelström med minimala förluster. Den tar också hand om en rad elsäkerhetsfunktioner och övervakar hela systemet.

Montagesystem

Vi använder oss av tak- och markmontage utvecklade av företag som är väl förtrogna med de snötunga och vindutsatta förutsättningar som råder i Sverige. Vi har en lösning för just din takkonstruktion oavsett om det är pannor, plåt, eller papp. Har du behov av markmonterade solsystem så har vi även den typen av lösningar


Är det dags för dig att satsa på solceller ?

Gör slag i saken och låt oss titta på dina förutsättningar för en helt ny solcellsanläggning. Vi tar hand om hela processen och du får glädjen av att sänka dina elkostnader, öka ditt oberoende och bli en del av omställningen till ett fossilfritt Gävleborg