Vi hjälper dig med solceller för din gård

Vårt erbjudande

Lantbruk har ofta riktigt goda förutsättningar för mikroproduktion av solel. Där finns såväl stora takytor som möjlighet till solanläggningar på mark.

Vi erbjuder solcellslösningar, batterilagring och elbilsladdning till lantbrukare i Gävleborg.

Ring oss på 026-101024 eller kontakta oss för ett kostnadsfritt besök på din gård

En säker installation på din gård

Utöver gängse kravbild för solenergianläggningar så följer vi för lantbruk självklart även Brandskyddsföreningens regelverk 2019:1 – Elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet samt Länsförsäkringars tongivande kravställning på solcellsanläggningar enligt deras faktablad 27 för solcellsinstallationer på lantbruk.

Vi kan hjälpa dig med solceller för lantbruk!

Att minska beroendet av fluktuerande elpriser och samtidigt bidra aktivt till omställningen mot ett hållbart energisystem är bra för både dig som lantbrukare och för klimatet.