Vårkampanj Villa

Vi erbjuder just nu tre spännande solenergipaket där vi ger 30% rabatt på solcellspanelerna. Kontakta oss för att boka tid för hembesök eller för att få veta mer

026-101024

Vårsolspaketet

Är du på jakt efter en renodlad solenergianläggning utan batterier. Då är detta paketet för dig. Du får allt som behövs för att bli mikroproducent av solenergi och du kommer genast att sänka ditt behov av elinköp samt så klart bidra till den gröna omställningen.

Exempelpaket Vårsol:
– 25 helsvarta solpaneler Longi 430W med 25 års garanti
– Svenskt montagesystem Nordmount med 30 års garanti
– Växelriktare SAJ 5R 10kW med 10 års garanti
– Komplett installation och dokumentation
109 000 kr

”Prepper”-paketet

Med vårt ”prepper”-paket får du en modern beredskapslösning. Som alla andra solanläggningar får du fri solenergi när solen skiner. Du kan lagra överskottselen i batteriet för senare användning och om ni drabbas av strömavbrott så kliver denna anläggning in blixtsnabbt och tar över elförsörjningen..

Exempelpaket ”Prepper”:
– 25 helsvarta solpaneler Longi 430W med 25 års garanti
– Svenskt montagesystem Nordmount med 30 års garanti
– Växelriktare med backup- och batterifunktion SAJ H2 10kW
– Batterimoduler SAJ 15 kWh /9kW
– Installation av ett 3-fas samt 1-fas uttag för reserv-el vid växelriktaren
– Jordtag för Reservkraft
– Tillhörande styr och skyddsutrustning
– Komplett installation och dokumentation

199 000 kr

Stödtjänstpaketet

Vill du vara med och tjäna pengar på att hjälpa det svenska elnätet och samtidigt få en toppmodern solanläggning? Då är detta paketet för dig. Via oss som partner till Flower kan du sälja den effektreserv som finns i ditt batteri och tjäna pengar. Flower’s priser är fasta för varje kvartal och i Q1 2024 ligger de på 270 kr/kW. Med detta paket kan du alltså tjäna 2430 kr per månad och utöver detta kommer alla dina besparingar och intäkter från din solproduktion.

Exempelpaket:
– 25 helsvarta solpaneler Longi 430W med 25 års garanti
– Svenskt montagesystem Nordmount med 30 års garanti
– Växelriktare med backup- och batterifunktion SAJ H2
– Batterimoduler SAJ 15 kWh /9kW
– FlowerHub styrmodul för stödtjänster
– Tillhörande styr och skyddsutrustning
– Komplett installation och dokumentation.

269 000 kr

Är du villaägare och går i solcellstankar?

Varför inte göra något åt det idag? Energipriserna är både osäkra och höga. Tänk att göra sig fri från osäkerheten och producera sin egen el! Överskottet säljer du tillbaka till ditt elhandelsbolag. Med det nya statliga stödet får du bidrag med 20% av investeringen, utöver det så får du en statlig subvention på 60öre extra för varje kilowattimme du säljer. Om du bestämmer dig för att dessutom installera ett lagringsbatteri för att kunna använda din egen el även när solen gått ner, så får du hela 50% i avdrag för såväl batteriet som installationen.

Vi vet att det är ett stort beslut. En villaanläggning kan kosta allt mellan 100.000kr till nästan 300.000kr, beroende på storlek och omfattning. Vi vill därför försäkra oss om att du får de allra bästa förutsättningarna för att i lugn och ro utvärdera och fatta ditt beslut.

När vi tar oss an ett projekt så gör vi det med stor känsla av ansvar. Vi använder oss av drönare för att fånga varje centimeter av ditt taks utformning, vi kartlägger omkringliggande växtlighet och byggnation. Vi mäter och fotograferar, vi undersöker din takkonstruktion och statusen på ditt nuvarande elsystem.

Vi är utbildade för att du skall kunna lita på att vi gör det allra bästa för dig. Vi är inte flyktiga besökare från någon annan del av landet som kommer en sommar och sedan försvinner. Vi är AstraSol och vi finns för dig i Gävleregionen.

Att skaffa en solcellsanläggning med AstraSol är tryggt och säkert.

Vår ide är att det alltid skall vara tryggt att anlita oss. Man blir inte överaskad, man får lätt kontakt med oss och framförallt; man kan lita på att vi gör jobbet på ett säkert sätt för såväl dig som för våra anställda och vi gör det med högsta kvalitet från start till mål.

Kostnadsfritt hembesök

Vi kommer överens om en tid där vår projektör besöker dig. Vi går igenom förutsättningarna, ser över ditt tak och hjälper dig med de frågor du har. Efter besöket skickar vi en detaljerad offert med såväl förutsättningar, materialval och utförliga beräkningar på vad din anläggning kommer att producera.

Installation och idrifttagning

Har du bestämt dig så tar vi hand om hela processen. Installation, kontakt med ditt elnätsbolag, idrifttagning och dokumentation. Självklart gör vi en grundlig genomgång med dig innan överlämning sker.Frågor & Svar

Vi vet att det är många saker man vill förstå innan man bestämmer sig för att investera i solceller. Här har vi samlat en del av de vanligaste frågorna den som går i solcellstankar brukar ha.

Solceller fungerar så att ett halvledarmaterial (oftast tunna skivor av kiselkristaller) blir elektriskt laddade när dom exponeras för ljus. (t.ex solljus). Cellen får en negativ spänning på undersidan och en positiv på ovansidan. Spänningen är väldigt låg, men genom att koppla ihop flera celler till en solpanel (det som vi oftast tänker på när vi säger solceller) så får vi en användbar enhet som vid solljus ger ca 35 Volt spänning och runt 400 Watt effekt. På ett tak kan man montera många solpaneler och genom att seriekoppla dem så blir det en betydande elproduktion. Det är inte ovanligt att en solanläggning på ett villatak kan producera nästan lika mycket som villans totala förbrukning av el.

För att få nytta av elektriciteten från solpanelerna så behöver den omvandlas från likström till växelström. Det är så vårt elnät i Sverige fungerar. Omvandlingen sköts av en växelriktare. Förutom att den just gör omvandlingen så innehåller den också en rad andra komponenter som gör anläggningen säker för såväl människor som för det övriga elnätet. Utöver växelriktaren installeras nästan vid varje solelsanläggning även en smartmeter. Det är en elektronisk enhet som möjliggör övervakning och styrning av solelsanläggningen. I sin enklaste form är det vad som behövs… och ja, man behöver så klart ett infästningssystem för att sätta fast solpanelerna på taket också. Köper du en anläggning av AstraSol så beräknar och dimensionerar vi alla komponenter som du behöver utifrån just dina förutsättningar och behov.

Ja du kan köpa all utrustning själv och anlita en auktoriserad elinstallations firma som installerar anläggningen. Men tänk på att även montaget av panelerna på taket utgör ett elinstallationsarbete enligt Elsäkerhetsverket. Dvs du får inte göra något själv förutom att sätta upp montagesystemet, såtillvida att du nu inte själv är auktoriserad elinstallatör och du äger villan där panelerna skall sitta. Förutom elsäkerheten så kan du inte dra nytta av det gröna avdraget som erbjuds privatpersoner. Detta avdrag kräver att man köper såväl installation som material av en och samma aktör. Idag får du då 20% bidrag för såväl material som arbetskostnaden.

I dagsläget ger staten 20% bidrag till solcelssinstallationer, dvs både materialet och arbetet. Detta ingår i det som kallas det gröna avdraget. I praktiken använder skatteverket en schablon på 19.4% (man räknar bort kostnader för tex transporter). Utöver detta bidrag ges bidrag på 50% (48.5% schablon) för såväl material som arbete om du dessutom väljer att installera energilagringsbatterier. Med sådana batterier kan du använda mer av din egenproducerade el. Ladda batterierna med solel på dagen och använd den när du kommit hem på kvällen och solen gått ned. Även elbilsladdare täcks av samma bidrag som batterilagring, dvs 50%. Detta bidrag gäller för varje enskild privatperson som står som ägare av fastigheten och har ett maxbelopp på 50.000 kr per person. Det innebär t.ex att man kan göra upp till 100.000 kr avdrag om man är två personer som står som ägare för en fastighet.

 • Gröna avdraget fungerar som rut och rot. Du som fastighetsägare behöver inte ansöka om avdraget på något sätt utan bara informera oss om vilka ägare som står på fastigheten. Vi sköter resten och på din faktura finns avdraget redan med.
 • Gröna avdraget är frikopplat från rut och rot. Man kan alltså få både Grönt avdrag och rut/rot
 • Gröna avdraget gäller, till skillnad från rotavdrag även för hus som byggts de senaste fem åren.
 • Gröna avdraget gäller bara för fastigheter som är anslutna till elnätet.
 • Gröna avdraget beviljas bara för förskottsbetalningar eller delbetalningar som görs samma år som slutbetalningen av installationen.
 • Gröna avdraget gäller för privatpersoner, inte företag, kommuner och bostadsrättsföreningar.

Den sista komponenten av bidrag du kan få när du installerar solceller utgörs av en skattereduktion. Det är den så kallade 60-öringen. Den innebär att du för varje kilowattimme solel du säljer tillbaka till elhandelsbolaget, så får du på nästkommande deklaration ett skatteavdrag på 60 öre. Detta bygger så klart på att du har skatt att betala.

Att designa och dimensionera en solcellsanläggning kräver kunnskap. Man tar hänsyn till nuvarande elförbrukningsmönster och elinstallation, fastighetens orientering, takens lutning, snö och vindlasteffekter, optimering av de olika komponenternas dimensionering för bästa ekonomi, brandskydd och brandbekämpningsaspekter samt omkringliggande växtlighet som kan påverka solinstrålning. Det bästa är att lämna alla dessa frågor till en kompetent och seriös solcellsinstallatör, så du vet att det blir bra. Materialval är en annan viktig fråga. Det finns såväl bra som rent utav farlig utrustning på marknaden idag och sådana val kan påverka såväl elproduktionen som säkerhet, garanti och försäkringskonsekvenser. AstraSol arbetar bara med väletablerade varumärken som ger goda garantier för såväl produkten som dess prestanda. När vi projekterar en ny solanläggning så gör vi en grundlig utredning av alla dessa frågor, men utöver det är vi måna om att även dina personliga behov blir med i beaktning. Den absolut effektivaste solpanelen kanske inte har samma utseende som den du helst skulle vilja ha på taket. Vi lyssnar och ger välunderbyggda förslag som du i lugn och ro kan ta ställning till.

Precis, man sparar pengar på att installera solceller. Men för att vara precis så kommer den ekonomiska nyttan från tre håll och de är viktiga att förstå. Vi tar det från början:

1. Man sparar pengar genom att man med sin solanläggning kan använda sin egenproducerade elektricitet. Då slipper man köpa el av sitt elhandelsbolag. Besparingen varierar över tid men den består av såväl elpriset, elskatten och rörliga elöverföringsavgifter.

2. Man tjänar pengar genom att man säljer tillbaka el till sitt elhandelsbolag. Detta innebär att den el som du själv inte använder går tillbaka ut på elnätet och du får betalt för den. Priset du får för såld el är det rörliga spotpriset. Man tjänar också pengar genom något som kallas nätnytta och som betalas ut av det elnätsbolag du har. Nätnyttan är ca 5 öre per såld killowatttimme.

3. Slutligen sparar du idag även 60 öre per såld killowattimme genom att du i din deklaration får ett skatteavdrag på alla kilowattimmar du sålt.

När man installerar solceller så kommer man alltså att få en positiv ekonomisk effekt från att minska volymen köpt el, intäkter för såld el samt skatteavdrag kommande år på hur mycket el man sålt. När man analyserar dessa tre delar så brukar det vanligen vara så att det lönar sig allra mest att använda sin egenproducerade el. Att undvika att köpa el är så att säga en bättre affär än att sälja sin solel. Man pratar om att maximera sitt egen användande. Detta faktum gör att man bör göra avvägningar i hur stor anläggning man installerar. Ju större anläggning ju mindre av elen kan man använda själv. Om anläggningen blir för stor, så blir den faktiskt inte så lönsam. Det gäller att balansera storlek mot egenanvändandet. En tumregel är att inte bygga större kapacitet än sin förbrukning, men detta beror så klart helt på hur ditt förbruknings mönster ser ut.

Ett rimligt antagande för en normalstor villa är att man kan sänka sina elkostnader med mellan 25% till 50% och att anläggningen har betalat igen sig efter mellan 10 till 15 år. Värt att beakta är att en solcellsanläggning kan hålla i 30 år och har då 15 till 20 år kvar där den producerar elektriciteten ”gratis”.

Som installationsföretag lämnar vi på AstraSol 10 års installationsgaranti enligt konsumentköp- och konsumenttjänstelagen. För solpanelerna lämnas vanligen 25 års produktgaranti och oftast 25 års effektgaranti, lite beroende på val av produkt. Växelriktaren är den komponent som kommer att leva kortast i systemet och vi lämnar mellan 5 – 10 års produktgaranti på den. I våra ekonomiska kalkyler redovisar vi alltid återbetalningstider baserat på ett byte av växelriktare någon gång under anläggningens livslängd.

Vi har bestämt oss för att bli den bästa leverantören av nyckelfärdiga solcellslösningar i Gävleområdet. Vi följer dig hela vägen från idé tills du stolt kan titulera dig mikroproducent av solel. På AstraSol ser processen ut så här. Och självklart får du vara med och tycka i varje steg.

 1. Kontakt:  Det börjar med en kontakt där du ber oss om hjälp med solceller. Vi gör alltid upp om ett kostnadsfritt hembesök innan något annat.  Solceller är en stor investering och frågorna är många.  Vi gissar inte utan kommer hem till dig för att i lugn och ro gå igenom förutsättningarna för ditt hem. Hur ser din förbrukning av el ut idag, hur ser fastigheten ut, vilka begränsningar kan finnas och inte minst hur ser omgivningen ut ?
 2. Projektering: Är du intresserad så genomför vi en djupgående projektering för just dina förutsättningar.  Hur ser din elkonsumtion ut idag och finns planer kring förändringar. Hur ser takkonstruktionen ut, vilka begränsningar finns, och inte minst vad har du för önskemål.  Den här fasen mynnar ut i ett gediget underlag för själva anläggningen med materialval och beräkningar. Du får ett dokument som såväl beskriver den tekniska lösningen, snö och vindlastberäkningar, kalkyler på möjliga skuggproblem samt så klart en ekonomisk kalkyl som visar investeringens antaganden och framtidseffekt.
 3. Beställning: När du beställer din anläggning gör vi en föranmälan till elnätsbolaget.  Det här är ett viktigt steg i processen där nätägaren kontrollerar förutsättningarna för att ansluta din anläggning till elnätet. När föranmälan är godkänd är det dags för installationen av din solcellsanläggning.
 4. Installation: Vi informerar er i förväg om datum för installationsstart. Montagesystem och solcellskomponenterna levereras därefter direkt till din hemadress, där våra utbildade montörer först säkerställer arbetsmiljön med byggnadsställningar och fallskydd. Det tar vanligen ca 2-4 dagar att montera upp din anläggning, varefter vår elektriker tar vid för förberedande av anslutning till elnätet. När hela systemet är installerat genomför vi kontrollmätningar, drift tester och tillser att alla enligt lag gällande dokument och märkningar sker av din anläggning.
 5. Överlämning: Nu återstår överlämningen. Vi går grundligt igenom hur anläggningen fungerar, vilka funktioner som finns och hur du nu själv kan börja följa din elproduktion. Vid överlämningen får du också en full dokumentation på hela anläggningen. När vi skiljs åt är du ägare av en egen solenergianläggning. När ditt elnätsbolag har godkänt färdiganmälan är kan du titulera dig mikroproducent av solel.

När vi träffas på hembesök är vi intresserade av en rad faktorer. Vi har ett standardformulär så att vi inte missar någon viktig information. Du får ett mail innan besöket med frågorna så att du kan förbereda dig. Det handlar om såväl din nuvarande elanläggnings status och dimensionering som takkonstruktionens utformning. Vi dokumenterar din fastighets tak med hjälp av drönare och fotogrammetri (3D modellering ) och kan på så vis utföra alla takmätningar utan att behöva utsätta vår personal för branta och halkiga tak innan det finns något fallskydd. När vi ses är vi så klart beredda på alla de funderingar och önskemål som just du har kring solcellsanläggningen.

När vi kommit överens om installation så förbereder vi jobbet samt skickar in en föranmälan till ditt elnätsbolag. Vi meddelar vilken vecka vi kommer och det första som då sker är att vi säkerställer nödvändig taksäkerhet. Det kan handla om byggnadsställningar, räcken och trappor. Våra egna montörer har utbildning för såväl arbete på hög höjd som ställningsarbete och solcellsmontering. Samtidigt levereras paneler och övrig utrustning väl förpackat på lastpall direkt hem till din fastighet. Vanligen sker själva montaget på taket nästkommande dag. Beroende på storlek av anläggning är montaget klart efter en till tre dagar. Slutligen kommer vår elektriker och gör de elektriska installationerna, något som vanligen tar en dag. Nu är anläggningen färdig och testad och vi skickar in en färdiganmälan till ditt elnätsbolag. Innan vi lämnar dig så avetablerar vi installationsplatsen så allt är rent och snyggt. Vi tar också en timme av din tid för att gå igenom hur anläggningen fungerar och för att överlämna den kompletta dokumentationen över anläggningen. När ditt elnätsbolag har hanterat färdiganmälan är du redo att titulera dig microproducent av förnybar el.

Det är så klart en smakfråga vad man tycker är vackert. Idag finns visserligen solceller i olika färger men tyvärr blir dessa lösningar inte särskilt effektiva. De mer ekonomiska lösningarna idag är baserade på färgen på panelens ram och bakstycke. Dessutom har de olika tillverkarna sina egna varianter av hur man lagt ut själva cellerna samt hur man kopplat ihop dem i panelen. Allt som allt betyder det att man kan tänka helsvarta paneler, svarta rutor mot ljust bakstycke samt svarta eller aluminiumfärgade ramar. Om du ändå gärna skulle vilja ha ett solcellssystem som verkligen är färgat i en speciell kulört så kan vi tillsammans titta på det och utreda möjligheterna.

Om solceller sätts upp på ett villatak, plant i takets lutning, så krävs vanligtvis inte något bygglov. Det finns ibland undantag och det är därför klokt att kontrollera din fastighets detaljplan. Är fastigheten t.ex. k-märkt eller ligger i ett område med riksintresse för kulturmiljö kan bygglov krävas. Du kan läsa mer om bygglov och solceller på boverkets hemsida

För fastigheter i Gävle kommuns hittar du gällande detaljplaner i kommunens planarkiv

Är det dags att producera din egen elektricitet?

Vi finns nära dig och kommer gärna förbi för en kostnadsfri genomgång av förutsättningar och möjligheter för dig att sänka dina elkostnader, bli mer oberoende och samtidigt göra en viktig sak för miljön och klimatet